tříděný komunální odpad 2019-04-25T16:56:35+02:00

prosíme nevhazujte do označených popelnic s tříděným odpadem komunální odpad, znehodnotíte tak odpad v celé nádobě!!!

 

Město Česká Skalice, dlouhodobě oceňované za kvalitní nakládaní s odpadem, zajistilo zřízení centrálního sběrného místa pro tříděný odpad přímo v areálu kempu.

Hlavní sběrné místo je zřízeno v prostoru pod sociálkami „Na Kopečku“. Toto místo je svozové a je vybaveno klasickými barevnými velkoobjemovými kontejnery. V našich podmínkách třídíme:

  • sklo bílé/sklenice od kečupů a zavařenin, skleničky, …. /
  • sklo barevné/láhve od vína, alkoholu, tabulové sklo, … /
  • plasty/folie, sáčky, PET láhve sešlápnuté, kelímky od jogurtů, pěnový polystyren, obaly od kosmetiky a čistících přípravků, … /
  • papír/noviny, časopisy, letáky, lepenky, knihy, papírové sáčky, krabice, … /
  • komunální odpad: vše co nelze vytřídit s výjimkou nebezpečného odpadu /akumulátory, zářivky atd./ tj. znečištěné obaly od potravin, umaštěné papírové tácky, zbytky potravin, dětské pleny, vložky, mastné obaly nebo čistící prostředky s potravinovými nebo jinými zbytky, keramika, porcelán, … /

Podružná sběrná místa zřídil autokemp u sociálek „Na Křižovatce“ (nové sociální zařízení) a v prostoru u „Ubytovny“ (poblíž kozího ranče). Tato místa jsou vybavena barevně značenými popelnicemi, které se sváží do hlavního sběrného místa podle potřeby.

V roce 2018 přidáváme další dvě sběrná místa a to naproti stánkům s občerstvením u „chaty spodní“ a v místě křižovatky při vjezdu na poloostrov.

K dispozici samozřejmě zůstávají sběrná místa a odpadkové koše po celém areálu na netříděný komunální odpad, která jsou vybavena zpravidla plastovými popelnicemi černé barvy. Tento odpad se sváží dle potřeby, v sezóně minimálně 1x za den. 

Nádoby na tříděný odpad jsou označeny příslušnými nálepkami. Prosíme nevhazujte odpad, který tam nepatří. 

 

plán areálu tříděný odpad