Ceník rybářské povolenky 2023-01-03T15:26:26+01:00
platné pro rok 2023
na revírech společného rybolovu Východočeského územního svazu Hradec Králové

CENÍK RYBÁŘSKÉ POVOLENKY

Druh povolenky – pouze územní vody MP-číslo
 
TÝDENNÍ
dospělí 53104 500 Kč
děti do 15 let 53104 250 Kč
nečleni/cizinci 53214 1000 Kč
nečleni/cizinci do 15 let 53214 500 Kč
MĚSÍČNÍ
dospělí 53102 1000 Kč
děti do 15 let 53102 500 Kč
nečleni/cizinci 53212 2000 Kč
nečleni/cizinci do 15 let 53232 1000 Kč

Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní). 

Povolenku pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze krátkodobou (měsíční, týdenní) a to zájemci, který vlastní státní rybářský lístek ČR.

Členové samostatně hospodařících organizací mají nárok na územní mimopstruhovou povolenku pouze za předpokladu hostování v jiné MO zapojené v SHR.

Provozní doba výdejního místa je totožná s denní provozní dobou recepce Autocampingu Rozkoš, s.r.o. (7,30-18,30)

 

GDPR memorandum k prodeji rybářských povolenek

Výdej rybářských povolenek zprostředkovatelem Českého rybářského svazu, z.s., Východočeský územní svaz, Hradec Králové (dále jen zprostředkovatel) pro zájemce o rybolov (dále jen subjekt)

Účely zpracování osobních údajů
Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje subjektů za tímto stanoveným účelem

 • výdej rybářských povolenky k lovu ryb

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Zprostředkovatel jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění-výdej povolenky k lovu ryb

Rozsah zpracovávaných osobních dat
Dle platné právní legislativy je povinností zprostředkovatele zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních zájemců o rybolov v tomto rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

tyto údaje nepodléhají souhlasu subjektu. Bez poskytnutí výše uvedených údajů – nemůže být vydána povolenka k lovu ryb.

Zdroje osobních údajů
Zprostředkovatel získává osobní údaje od subjektů údajů v rámci jednání o vystavení rybářské povolenky k lovu ryb (občanský průkaz, cestovní pas, státní rybářský lístek, členský průkaz člena rybářského spolku)Délka uchovávání osobních údajů
Evidenční knihu v souladu s platnou legislativou uchovává do doby předání ČRS Hradec králové, nejpozději k 31.12. kalendářního roku.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu vedle zprostředkovatele na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí a mohou předání předmětných osobních údajů vyžadovat.Vaše práva
Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

 • právo na přístup k osobním údajům

sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů článku 37 odst. 1 nemá zprostředkovatel pro ČRS Hradec Králové povinnost jmenovat pověřence.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte, prosím, pana Libora Macháčka, tel.604264635, e-mail: lmachacek@atcrozkos.cz nebo přímo Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, Slezské předměstí, Hradec Králové, 500 03