Ceník rybářské povolenky 2021-01-13T12:12:31+01:00
platné pro rok 2021
na revírech společného rybolovu Východočeského územního svazu Hradec Králové

CENÍK RYBÁŘSKÉ POVOLENKY

Druh povolenky – pouze územní vody MP-číslo
 
TÝDENNÍ
dospělí 53104 500 Kč
děti do 15 let 53135 250 Kč
samostatně hospodařící MO 55114 500 Kč
nečleni/cizinci 53214 1000 Kč
nečleni/cizinci do 15 let 53235 500 Kč
MĚSÍČNÍ
dospělí 53102 1000 Kč
samostatně hospodařící MO 55112 1000 Kč
nečleni/cizinci 53212 2000 Kč
nečleni/cizinci do 15 let 53232 1000 Kč
ROČNÍ
dospělí 53111 1300 Kč
mládež / invalidé 53121 700 Kč
děti do 15 let 53131 400 Kč
samostatně hospodařící MO 55111 1300 Kč

Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní) s výjimkou pro MRS (Moravský rybářský svaz). Povolenku pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze zájemci, který vlastní státní rybářský lístek.

Samostatně hospodařící organizace mají
stejnou cenu povolenky, jako je povolenka hostovská, ale v povolence bude
uveden pouze jeden revír,
na kterém bude povolenka platit.

Povolenku pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze
krátkodobou (měsíční, týdenní) a to zájemci, který vlastní státní rybářský lístek.

Provozní doba výdejního místa je totožná s denní provozní dobou recepce Autocampingu Rozkoš, s.r.o.

 

GDPR memorandum k prodeji rybářských povolenek

Výdej rybářských povolenek zprostředkovatelem Českého rybářského svazu, z.s., Východočeský územní svaz, Hradec Králové (dále jen zprostředkovatel) pro zájemce o rybolov (dále jen subjekt)

Účely zpracování osobních údajů
Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje subjektů za tímto stanoveným účelem

 • výdej rybářských povolenky k lovu ryb

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Zprostředkovatel jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění-výdej povolenky k lovu ryb

Rozsah zpracovávaných osobních dat
Dle platné právní legislativy je povinností zprostředkovatele zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních zájemců o rybolov v tomto rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

tyto údaje nepodléhají souhlasu subjektu. Bez poskytnutí výše uvedených údajů – nemůže být vydána povolenka k lovu ryb.

Zdroje osobních údajů
Zprostředkovatel získává osobní údaje od subjektů údajů v rámci jednání o vystavení rybářské povolenky k lovu ryb (občanský průkaz, cestovní pas, státní rybářský lístek, členský průkaz člena rybářského spolku)Délka uchovávání osobních údajů
Evidenční knihu v souladu s platnou legislativou uchovává do doby předání ČRS Hradec králové, nejpozději k 31.12. kalendářního roku.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu vedle zprostředkovatele na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí a mohou předání předmětných osobních údajů vyžadovat.Vaše práva
Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

 • právo na přístup k osobním údajům

sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů článku 37 odst. 1 nemá zprostředkovatel pro ČRS Hradec Králové povinnost jmenovat pověřence.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte, prosím, pana Libora Macháčka, tel.604264635, e-mail: lmachacek@atcrozkos.cz nebo přímo Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, Slezské předměstí, Hradec Králové, 500 03