stezka Jakuba Míly 2018-02-19T14:36:45+01:00

Naučná stezka Jakuba Míly

Pěší okruh v délce šesti kilometrů, vede po značených turistických trasách. Začátek okruhu je v Babiččině údolí u Žernovské lávky.
Z Babiččina údolí vede stezka přes Žernovskou lávku, kolem bývalé Panklovny, do obce Žernov. Dále pak přes Rýzmburk, podle pramene Jakuba Míly, samoty Na Pohodlí, přes Bílý most a pokračuje kolem Starého bělidla zpět do Ratibořic.

Na trase pěší stezky jsou rozmístěny tři informační tabule, které popisují třináct zajímavých zastavení, které upozorňují na přírodní, kulturní a místní zajímavosti.

Ke stezce Jakuba Míly byl vydán tištěný průvodce, který lze zakoupit v Informačním centru v České Skalici.

Trasa je součástí projektu „Naučné stezky za poznáním“, který Společnost pro záchranu Babiččina údolí ve spolupráci s Informačním centrem Česká Skalice a Svazkem obcí 1866 realizuje od roku 2003, za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Odbornou spolupráci zajišťuje Muzeum Boženy Němcové.

Zastavení č. 1

 • Panský hostinec
 • Ratibořický mlýn
 • Žernovská lávka
 • Panklovna


Zastavení č. 2:

 • Žernov
 • Rýzmburk
 • Přírodní zastavení naučné stezky Babiččino údolí
 • Jedle bělokorá


Zastavení  č.3:

 • Pramen Jakuba Míly – U Merglu
 • Na Pohodlí
 • Bílý most
 • Řeka Úpa
 • Staré bělidlo


Jakub Míl

Pocházel ze Žernova. Božena Němcová jej znala, třebaže žernovské děti nechodily s ratibořickými do skalické školy. Přestože příběh Míly a Kristly neodpovídá skutečnosti, s postavou Míly počítala Němcová již před vznikem Babičky jako s hrdinou budoucích prací. Jakub Míl, který převzal roku 1838 rodinný majetek na Žernově, se později podle rodinné tradice stal rýzmburským lesním hajným.