Rybolov

/Rybolov
Rybolov 2024-04-24T14:55:57+02:00

Rybolov

 

PRODEJ RYBÁŘSKÝCH POVOLENEK PRO ROK 2024 obnoven.
Zakoupit si je můžete, po splnění podmínek ČRS, na recepci každý den 7,30 – 18,30 hod.

 

Sportovní rybolov na údolní nádrži Rozkoš

Celoroční prodej rybářských povolenek 01.01.- 31.12.   07,30 – 18,30 hod. na recepci kempu

 • Ceny dle platného ceníku Východočeského územního svazu najdete v sekci Ceníky
 • rybářský řád, popisy rybářských revírů v rámci východočeského územního svazu obdržíte současně se zakoupenou povolenkou
 • Na údolní nádrži Rozkoš je povolen lov ryb celoročně

Popis revíru  451 200

Revír tvoří nádrž Rozkoš v k.ú. Česká Skalice o rozloze 1080 ha
Pro lov jsou na revíru určeny 4 úseky vyznačené tabulemi.

Jestliže lovící nedosáhl žádného úlovku, je povinnen po skončení lovu zbývající část řádku v „Přehledu o úlovcích“ proškrtnout. Po skončení lovu nebo při jakémkoliv přerušení lovu musí být místo řádně uklizeno, nic na něm ponecháno a všechny úlovky řádně zapsány v Přehledu o úlovcích. Na pozemcích vodní nádrže je dle pokynů majitele pozemků Povodí Labe s.p. zakázáno: stanování, kempování, rozdělávání ohňů, výstavba rybářských přístřešků a stanů, odhazování odpadků, znečišťovaní území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno v souladu s vyhláškou o silničním provozu.

Lov ryb je z důvodů obecného zájmu zakázán:

 • od hranice sportovního úseku č.1 severním směrem do vzdálenosti 100m nad jez Rovenské nádrže
 • od hranice sportovního úseku č.2 až po hranici sportovního úseku č.3
 • v prostoru jižní části poloostrova nad hlavní hrází, který je určen pro hospodářské účely
 • na přivaděči z Úpy po celé délce – od jezu na Úpě až po ústí do nádrže a v úseku 100m na obě strany od ústí po břehu nádrže
 • v ochranném prostoru nad hlavní hrází – označeno tabulemi
 • z dělící hráze Rovenské nádrže (bývalá spojovací cesta Šeřeč – Spyta)
 • na místech vymezených pro hospodářskou těžbu ryb – vyznačeno tabulemi
 • v době od 1.6. do 30.9. v prostoru TJ SLAVIA JACHTING Česká Skalice,  v prostoru přístaviště ODYSSEUS Hradec Králové.
 • celoročně v úseku vyznačeném cedulemi v prostoru Klubu VODNÍ SPORTY Náchod.

Zákaz používání bójí pro označování krmného a lovného místa, včetně zákazu použití rádiem řízených lodiček apod..
Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

Lovné úseky Rozkoš

Lovné úseky Rozkoš

Zdroj: Rybářský řád, popisy rybářských revírů,..
Platný od 1.1.2018 do 31.12.2019

Prodej povolenek

Na revíru č.451200 platí celosvazové povolenky. Prodej povolenek na výdejně Rozkoš je pro členy ČRS, samostatně hospodařící organizace, dále pro nečleny a to pouze povolenky:

 • týdenní
 • měsíční
 • roční (neplatí pro nečleny (i cizince), členy z jiných územních svazů ČRS)

Odkaz na aktuální „CENÍK„.

Co budete potřebovat k zakoupení povolenky?
– členský průkaz
– rybářský lístek
– občanský průkaz
– hotovost (nelze platit platební kartou) dle ceníku

Zároveň si můžete koupit na recepci  „Rybářskou mapu Východních Čech“ .

Rybářské lístky

Podmínkou pro vystavení „hostovací povolenky“ je platný „rybářský lístek. Ten vydávají pouze městské úřady v našem případě Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, v úředních dnech. Rybářský lístek můžete za stejných podmínek získat i na Městském úřadu v České Skalici. Výše uvedené platí pro „cizince“.  Občané ČR žádají na úřadě místně příslušném jejich trvalému bydlišti. 

Upozornění pro nové žadatele o rybářské lístky:
Žadatel, který poprvé žádá o vydání českého rybářského lístku se musí prokázat oprávněním k chytání ryb vystaveným v zemi, kde je státním občanem nebo prokázat odbornou způsobilost. Po předložení tohoto dokladu mu bude český rybářský lístek za poplatek vydán. Při prodloužení stávajícího, stačí předložit původní rybářský lístek.

Informace k rybářským lístkům, ceny a úřední hodiny najdete zde „Rybářské lístky

Fotogalerie