Pěšky okolím České Skalice 2018-02-18T14:23:00+01:00

Pěší výlety okolím České Skalice

Trasa č. 1 – 8,5 km 
Česká Skalice – Rozkoš – Dubno – Zlíč – Česká Skalice 

Č. Skalice, náměstí – po červené značce směr Náchod, až k autokempingu Rozkoš – 300 m po hlavní silnici, pak zabočit doleva přes železniční trať směr Zlíč –
(ODBOČKA – na křižovatce po červené doprava okolo dubenské myslivny, k pomníku „Spící lev“ – památka z roku 1866 – návrat stejnou cestou zpět na odbočku) – pokračovat dále směr Zlíč, na první křižovatce doprava – u pomníku
B. Němcové se napojit na zelenou značku, pokračovat doleva přes most – rovně po silnici, až na křižovatku s červenou značkou – odbočit doleva na lesní cestu, okolo Loveckého pavilónu – stále po červené, až do Malé Skalice, k Muzeu Boženy Němcové, okolo Barunččiny školy zpět na náměstí v České Skalici.

Trasa č. 2 – 8 km 
Česká Skalice – Starkoč – Václavice – zpět vlakem do České Skalice 

Č.Skalice, náměstí – po červené značce viz trasa č.l. – na křižovatce Dubno stále po červené doprava okolo dubenské myslivny (ODBOČKA za myslivnou 30 m doleva k pomníku „Spící lev“ – památka z roku 1866, stejnou cestou zpět) – pokračovat dále po červené na konec lesa, kolem bývalého dvoru Dubno, mírně vzhůru kolem samoty, až do Starkoče – u nádraží ČD se napojit na zelenou značku a pokračovat s ní až do Václavic /kostelík sv.Václava, bojiště z roku l866/ – vlakem do Č. Skalice.

Trasa č. 3 – 14 km 
Č.Skalice – Ratibořice – Žernov – Rýzmburk – Ratibořice – Zlíč – Česká Skalice 

Česká Skalice náměstí – po červené turistické značce kolem Barunččiny školy, k muzeu B. Němcové, Loveckému pavilónu, ratibořickému zámku – stále po červené k pomníku Babičky s vnoučaty – zde na křižovatce turistických cest přejít na žlutou turistickou značku, pod Ludrovým mlýnem pokračovat přes řeku Úpu po dřevěné lávce, po schodech nahoru, přes pole na silnici, tam vlevo do obce Žernov. Dále pak po modré mezi domky, lesem na Rýzmburk – pod Rýzmburkem po žluté přes Pohodlí a Bílý most – u rozcestí pokračovat po zelené turistické značce směr Ratibořice, k pomníku Babičky s vnoučaty – stále po zelené podél řeky Úpy k Vilémovu mostu , až do Zlíče – na křižovatce u pomníku B. Němcové doprava po silnici směr Česká Skalice, kolem vojenského hřbitova z r. 1866, dále dle místní orientace buď na nádraží ČD, nebo na náměstí v České Skalici.

Trasa č. 4 – 14 km 
Č.Skalice – Ratibořice – Červená Hora – Mstětín – Olešnice – vlakem do Č. Skalice 

Česká Skalice, náměstí – po červené značce kolem Barunččiny školy, k muzeu B. Němcové, do Ratibořic, přes zámecký park, kolem Starého Bělidla k Viktorčinu splavu – přes Bílý most kolem hájovny na Pohodlí k Červenému mostu – stále po červené podél řeky k Slatinskému mlýnu – zde se vydat po modré značce kolem zříceniny hradu Červená Hora, až do obce Mstětín – na křižovatce doprava po žluté do Olešnice – vlakem zpět do České Skalice.

Trasa č. 5 – 15 km 
Česká Skalice – Ratibořice – Zlíč – Starkoč – Dubno – Česká Skalice 

Česká Skalice, náměstí – po červené značce k muzeu B. Němcové, Bažantnicí k ratibořickému zámku – stále po červené k pomníku Babičky s vnoučaty – zde na křižovatce turistických cest přejít na zelenou značku a pokračovat podél řeky Úpy k Vilémovu mostu, až do Zlíče – na křižovatce u pomníku B. Němcové doleva přes přivaděč a po hlavní silnici doprava stále po zelené značce přes obec Zblov, po lesní cestě až do Starkoče – za železničním přejezdem přejít na červenou značku, která vede přes Dubno, okolo dubenské myslivny (ODBOČKA pomník z války 1866 „Spící lev“) stále po červené kolem autokempingu Rozkoš, až do České Skalice.

Trasa č. 6 – 16 km 
Česká Skalice – Malá Skalice – Větrník – Vestec – Ratibořice – Česká Skalice 

Česká Skalice, náměstí – po červené značce k muzeu B. Němcové – po 100 m, na křižovatce červeně značených turistických cest se vydat doleva přes Hurdálkovo náměstí – na křižovatce doprava po hlavní silnici směr Hořičky, po 100 m odbočit doleva Steidlerovou ulicí stále po červené – odbočka doprava na polní cestu, až do obce Větrník – zde se napojit na zelenou značku – pokračovat do obce Vestec, dále trasou nad Bílým mostem do Ratibořic – u pomníku Babičky s vnoučaty odbočit na červenou značku, která vede kolem ratibořického zámku, Loveckého pavilónu a pokračuje přes Bažantnicí, až do České Skalice.

Trasa č. 7 – 25 km 
Č. Skalice – Dubno – Starkoč – Kramolna – Trubějov – Řešetova Lhota – Studnice – Třtice – Žernov – Rýzmburk – Ratibořice – Malá Skalice – Česká Skalice 

Česká Skalice, náměstí – po červené značce přes železniční přejezd, až k autokempingu Rozkoš – 300 m po hlavní silnici směr Náchod a zabočit doleva přes železniční trať – na křižovatce po červené značce doprava, okolo dubenské myslivny, přes bývalý dvůr Dubno, mírně vzhůru kolem samoty stále po červené, až do Starkoče – za nádražím pod trať, lesem na silnici odbočit vpravo na Kramolnu – zde se vydat vlevo po hlavní silnici, až do obce Trubějov – pokračovat vlevo, přes trať do Řešetovy Lhoty – zde přejít na modrou značku směr Studnice, osada Třtice, obec Žernov, Rýzmburk, spojkou po žluté přes Bílý most – u rozcestí pokračovat po červené značce směr Ratibořice, k pomníku Babičky s vnoučaty – stále po červené kolem ratibořického zámku , přes Bažantnici do České Skalice.

Trasa č. 8 – 27 km
Č.Skalice – Ratibořice – Litoboř – Hořičky – Chvalkovice – Větrník – Česká Skalice 

Česká Skalice, náměstí – po červené značce kolem Barunččiny školy, k muzeu B. Němcové, do Ratibořic, k Viktorčinu splavu – přes Bílý most kolem hájovny na Pohodlí k Červenému mostu – za mostem doleva po modré značce přes Turyň do Litoboře – pokračovat po modré (ODBOČKA Barunčina vyhlídka, stejnou cestou zpět) přes Hořičky, Husí Krk, Válovice, až do Chvalkovic – stále po červené Cestou B. Němcové do Malé Skalice, kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, až na náměstí v České Skalice.