Cyklotrasy v okolí České Skalice 2018-02-19T15:19:06+01:00

Cyklotrasa KČT č. 4018 – Okruh Boženy Němcové

Ratibořice – Havlovice – Červený Kostelec – Řešetova Lhota – Studnice – Česká Skalice – Ratibořice 
Časový rozvrh – bez zastávek, pro středně zdatné cyklisty 2 hod. 40 min.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE:
Ratibořice – dějiště „Babičky“ Boženy Němcové
Národní přírodní památka „Babiččino údolí“ – rozloha 780 ha
Naučná stezka „Babiččino údolí“ – je otevřena od května do října – dlouhá 7,5 km, vede od Barunčiny školy v České Skalici a končí u Rýzmburského altánu
Slatinský mlýn – napojení na cyklotrasu „Po stopách bojů války l866″
Boušín – kostel a fara z Jiráskovy kroniky „U nás“
Havlovický mlýn – rodiště pátera Havlovického z Jiráskovy kroniky „U nás“
Vízmburk – zřícenina středověkého hradu
Devět křížů – osada – u silnice kamenný kříž, ke kterému se váže pověst
Červený Kostelec – kostel sv. Jakuba Vetšího, Domek B. Němcové, rekreační rybníky Brodský a Špinka
Třtice – pramen minerální vody
Studnice – kostel sv. Jana Nepomuckého ( původně raně barokní kaple z r. 1696 )
Zlíč – parková úprava u křižovatky se sochou Boženy Němcové z roku 1927
Vojenský hřbitov – před Českou Skalicí – hroby rakouských a pruských vojáků z války roku 1866
Česká Skalice – Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum TIBA, pomník Barunky Panklové, areál Barunčiny školy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, pomník B. Němcové, vodní nádrž Rozkoš

Z historie vzniku trasy
Myšlenka vyznačit cyklistickou trasu v Babiččině údolí se zrodila na obecním úřadě ve Studnici v roce 1997. Obec Studnice se hned následující rok stává hlavním iniciátorem a garantem značení za pomocí OkÚ v Náchodě a KČT Náchod. Osazení směrovek, rozcestníků a pásové značení zajistila obec v březnu a dubnu 1999 ve spolupráci s KČT Náchod.

Příjezd na trasu
Vlakem (trať 032) do České Skalice, Starkoče (2 km od Studnice), nebo Červeného Kostelce .
Osobním autem do Ratibořic ( parkoviště před zámkem, nebo nad Panským hostincem), k Devíti Křížům (parkoviště u pohostinství), do Červeného Kostelce (parkoviště na autobusovém nádraží ), do Studnice (parkovat je možné na návsi), do Zlíče (parkoviště u hotelu Holzbecher), do České Skalice ( parkoviště na náměstí).

 

Cyklotrasa KČT č. 4018, 4055, 4056 a 4057 – Po stopách bojů války 1866

Ratibořice – Slatinský mlýn – Červená Hora – Všeliby – Řešetova Lhota – Vysokov – Václavice – Šonov – Provodov – Kleny – Dubno – Zlíč – Ratibořice – Rýzmburk – Žernov – Třtice 
Časový rozvrh jízdy – bez zastávek, celkový čas 1 hodina 45 minut

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE:
Ratibořice – výjezd po trase „Okruh B. Němcové“ č. 4018: dějiště „Babičky“ Boženy Němcové; Národní kulturní památka „Babiččino údolí“, půvabná krajina, táhnoucí se od České Skalice podél řeky Úpy, až ke slatinskému mlýnu; hroby a typové kříže z války 1866; významné vodní stavby Viktorčin splav, Bílý a Červený most, soustava dřevěných lávek na řece Úpě
Rýzmburk – zřícenina hradu Rýzmburk; rýzmburský altán, nádherný výhled do údolí řeky Úpy; uvnitř altánu špalek z velké jedle, připomínající pověst Boženy Němcové O silném Ctiborovi; končí zde 7,5 km dlouhá naučná stezka Česká Skalice – Babiččino údolí
Slatinský mlýn – odklon z okruhu „B. Němcové“ č.4018
Červená Hora – zřícenina hradu Červená Hora; kaplička se zvoničkou Panny Marie; lidová architektura
Řešetova Lhota – lidová architektura
Vysokov – figurální pomník „Myslivec“ od sochaře Quido Kociána s verši Jaroslava Vrchlického; pomníky, hroby a typové kříže, zvonička a kaple
Branka – třináct metrů vysoký žulový „Jehlanec na paměť padlým kyrysníkům“
Václavice – křižovatka s trasou č.4056 – původně místo zvané Dobenín, o kterém se zmiňuje ve své kronice již Kosmas Pražský; nejstarší pomník na bojišti „Pomník VI. armádního sboru“, postavený již v roce 1868; v blízkosti hřbitovní zdi pomník ve tvaru skály s tepanou moravskou orlicí, věnovaný 25. praporu polních myslivců; památkově chráněný areál kostela sv. Václava
Provodov-Šonov – hromadné hroby, pomníky a lité kříže z války 1866; v obcích lidová architektura, při nádrži Rozkoš ptačí rezervace
Nádrž Rozkoš – „východočeské moře“ rozloha 10 013 km2, útočiště mnoha druhů vodních ptáků; ideální místo pro odpočinek, rodinnou rekreaci a vodní sporty
Kleny – mramorová deska na zdi hostince; společný hrob kyrysníků
Dubno – přírodní rezervace s nejseverněji položeným lužním lesem v ČR; nejstarší duby mají stáří 270 – 320 let; nejznámější naleziště měkkýšů ve východních Čechách ( až 70 druhů ); v dubenském lese se odehrávaly významné bitvy: husitská roku 1424 a prusko-rakouská roku 1866; pomník „Spící lev“ za dubenskou myslivnou je postaven na společném hrobě asi 80 padlých
Vojenský hřbitov u České Skalice ( mimo trasu ) – zde jsou pochováni rakouští a pruští vojáci, kteří padli ve třech krvavých bitvách, které proběhly 27. – 29. června 1866 na Náchodsku
Zlíč – pomníky a kříže z války 1866, u křižovatky parková úprava se sochou Boženy Němcové
Žernov – kaple panny Marie Sněžné; několik zachovalých staveb lidové architektury; nádherný výhled směrem na přehradu Rozkoš; kamenný kříž na hrobě rakouských a pruských hulánů v úžlabině za Žernovem
Třtice – napojení na „Okruh B. Němcové č.4018″; pramen minerální vody

Příjezd na trasu

vlakem do Václavic, Starkoče nebo Řešetovy Lhoty.
Osobním autem do Ratibořic ( parkoviště před zámkem ), do obcí Červená Hora, Provodov-Šonov, Studnice, Vysokov a Žernov.

Z historie vzniku trasy
Mikroregion „Svazek obcí 1866″ svou činností podporuje rozvoj cestovního ruchu na daném území. Myšlenka vyznačit cyklotrasu „Po stopách bojů 1866″ navázala na práci KČT Náchod a Svazu cestovního ruchu Branka o.p.s., kteří za pomocí dalších partnerů se snaží o vytvoření husté sítě cyklotras a turistických cest v okrese Náchod. První úsek tohoto cyklistického okruhu ( trasa č. 4018 ) vytvořila obec Studnice v roce 1999. Osazení cyklistických značek a směrovek tras č. 4055, 4056 a 4057 zajistily jednotlivé obce mikroregionu: Červená Hora, Provodov – Šonov, Studnice, Vysokov a Žernov v roce 2001, podle projektu KČT Náchod. Správcem značení je Klub Českých turistů Náchod.