Podmínky ubytování

Platné od 1.1.2022

Beze změny, stále platí omezení, že ubytovat je možné pouze osoby očkované, s prodělanou nemocí a vyjímečně s PCR testem. Omezení jsou tedy stejná jako níže uvedená od 22.11.2021.  

hosté ale nesmí mít příznaky covidu-19 a tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění O-N-T (očkování – nemoc – test)

Informace převzaty z protálu https://covid.gov.cz/ , kde lze čerpat i další užitečné informace pro vaši dovolenou doma i v zahraničí. https://covid.gov.cz/situace/obchody-sluzby/ubytovani

 

Platné od 22.11.2021

Od 22. listopadu bude v souvislosti s prokázáním bezinfekčnosti platit výjimka možnosti prokázání se PCR testem (ne starším než 72hod.), pro ubytované osoby z důvodu pracovní cestypotřeby péče o jinou osobu, osobě má být poskytnuta zdravotní služba a již ubytovaným osobám (před nařízením změn).

Pro nové klienty PCR ani antigenní testy neplatí. Potvrzení o očkování předkládejte automaticky, nejlépe v aplikaci TEČKA. Z důvodu povinné kontroly lze provést ubytování pouze v době provozu recepce, tj. 7,00 až 19,00 hod., každý den. 

Nadále platí systém O-N-T.

hosté ale nesmí mít příznaky covidu-19 a tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění O-N-T (očkování – nemoc – test)

Testování zdarma v areálu již nelze zabezpečit, probíhalo pouze v prázdninových měsících na stanici Vodní záchranné služby a to antigenními testy, které již nebudou nadále platit. 

Informace převzaty z protálu https://covid.gov.cz/ , kde lze čerpat i další užitečné informace pro vaši dovolenou doma i v zahraničí. 

https://covid.gov.cz/situace/obchody-sluzby/ubytovani

 

Platné od 1.10.2021

Provoz recepce je každý den 7,00 – 19,00 hod. 

Vyjímečně po dohodě lze provést ubytování i v pozdějších hodinách. 

Nadále platí systém O-N-T.

hosté ale nesmí mít příznaky covidu-19 a tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění O-N-T (očkování – nemoc – test)

Testování zdarma v areálu již nelze zabezpečit, probíhalo pouze v prázdninových měsících na stanici Vodní záchranné služby.

Informace převzaty z protálu https://covid.gov.cz/ , kde lze čerpat i další užitečné informace pro vaši dovolenou doma i v zahraničí. 

https://covid.gov.cz/situace/obchody-sluzby/ubytovani

 

Platné od 1.8.2021

Ubytovací služby mohou mít otevřeno, hosté ale nesmí mít příznaky covidu-19, splňovat O-N-T a tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění O-N-T (očkování – nemoc – test)

Dle bodu I/6 podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,

a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),

b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16, není-li dále uvedeno jinak,

c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16; poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb se nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovatosobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu I/16,

d) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,

i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

převzato z protálu https://covid.gov.cz/

 

Aktualizace 20.7.2021

https://covid.gov.cz/situace/obchody-sluzby/ubytovani

Aktualizace 9.7.2021

Podmínky pro ubytování souvisí s aktualizací vládních nařízení, které se opět zpřísňují od pátku 9.7.2021. 

Změna je hlavně v tom, že bezinfekční je ten, kdo má aplikovánu druhou dávku očkování 14 dní před realizací pobytu. Jinak zůstává v platnosti předložit potvrzení o TESTu-nebo PRODĚLANÁ NEMOC.  

Jak níže uvedeno, testovat se můžete nechat na stanici Vodní záchranné služby v areálu kempu, kde obdržíte i platný certifikát.  Testování je jednou za 7 dní zdarma. 

 

Před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-T

b) Prokážete se potvrzením od zaměstnavatele, že jste absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

c) Doložíte čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že jste ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

d) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem.

Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

Zpracováno podle známých informací k 8.6.2021, o případných změnách budeme informovat. 

 

Aktualizovaná opatření od 8.6.2021

Pravidla a doporučení

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z podmínek (toto neplatí pro děti do 6 let), které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

Ubytovací služby mohou být kromě těchto osob poskytnuty také následujícím osobám:

  • Těm, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.
  • Těm, kteří nemají jiné bydliště na území ČR a jejichž ubytování bylo zahájeno před 8.6.2021.
  • Těm, kteří jsou v bytové nouzi a kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek (obec, kraj…).

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla a, pokud je to možné, zdržujte se převážně ve svém hotelovém pokoji.

Provozovatel navíc musí zajistit splnění těchto podmínek:

  • Při vstupu i ve vnitřní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce. Dezinfekce musí být také umístěna u často dotýkaných ploch (kliky, zábradlí, madla, vypínače), aby si zákazníci i zaměstnanci mohli ruce pravidelně dezinfikovat.
  • Provozovatel zajistí pravidelnou dezinfekci často dotýkaných ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače).

Rovněž je důležité věnovat zvýšenou péči úklidu pokojů a nakládání s ručníky a lůžkovinami. Tím se výrazně sníží riziko nákazy (jak pro ubytované, tak zaměstnance). A o to dříve se budeme moci navrátit do hotelů ve volnějším provozu.

Restaurace v ubytovacích zařízeních mají stejné podmínky jako ostatní stravovací zařízení. Přesná pravidla se dozvíte v Stravovacích zařízeních.

 

 

Doklady předkládejte bez vyzvání !!! 

Bez řádného potvrzení nemůže být ubytování realizováno a to ani v případě předem uhrazených pobytů.  

odkaz: Usnesení vlády, příloha 1, ze dne 17.5.2021

2022-01-03T12:10:39+01:00 1.10.2021|