Provoz motorových lodí a skůtrů

Od 15. dubna 2015 vešla v platnost nová vyhláška č. 46/2015 Ministerstva dopravy, která v návaznosti na loňskou novelu zákona o vnitrozemské plavbě 114/1995 Sb., zásadním způsobem upravuje podmínky pro celkové využívání povrchových vodních ploch.

Plout se spalovacím motorem lze tam, kde to není přímo zakázáno vyhláškou.

2018-03-08T11:27:02+02:00 2.10.2017|