AUTOCAMPING ROZKOŠ
adresa:
telefon:
mail:
Logo

AUTOCAMPING ROZKOŠ- Ubytování Česká Skalice

http://www.atcrozkos.cz/o-autocampingu/cenik-ubytovani/

Naučná stezka Justynčina stezka

Charakteristika
Trasa je součástí projektu „Naučné stezky za poznáním“, který Společnost pro záchranu Babiččina údolí ve spolupráci s Informačním centrem Česká Skalice a Svazkem obcí 1866 realizuje od roku 2003, za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Odbornou spolupráci zajišťuje Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum TIBA Česká Skalice.
Pěší okruh v délce sedmi kilometrů, vede po značených turistických stezkách. Nástup na trasu doporučujeme u Slatinského mlýna, kde se nabízí možnost zaparkování automobilu.
Od Slatinského mlýna vede stezka přes Boušín, Slatinské Končiny, Bathildin stoleček k Boušínské lávce, dále pak přes osadu Mstětín, kolem Žebrácké rokle do obce Červená Hora. Pokračuje kolem zříceniny hradu Červená Hora zpět k Slatinskému mostu.
Na trase pěší stezky jsou rozmístěny tři informační tabule, které popisují dvanáct zajímavých zastavení, které upozorňují na přírodní, kulturní a místní zajímavosti. K Justynčině stezce byl vydán tištěný průvodce, který lze zakoupit v Informačním centru v České Skalici.
Čeští spisovatelé nebyli k našemu regionu nevšímaví. Vždy je lákala místní historie, tradovaná i zapsaná, a na základě její znalosti vytvořili nezapomenutelná díla. Když jste četli Babičku, Pana učitele či román U nás „potkali“jste postavy, které jste si možná zamilovali, nezapomněli na ně, byť od četby nějaký pátek utekl. Ty postavy nebyly zdaleka všechny vymyšlené. Jejich vzory chodily po kraji a zanechaly v něm hlubokou stopu. Projděte se po místech, kudy chodila židovská dívka Justynka…

Zastavení č. 1

 • Obec Slatina nad Úpou
 • Samota Boušín
 • Boušínská studánka
 • Kostel a fara na Boušíně


Zastavení č. 2

 • Špetlův buk
 • Slatinské Končiny
 • Bathildin stoleček
 • Boušínská lávka


Zastavení č. 3

 • Žebrácká rokle
 • Obec Červená Hora
 • Zřícenina hradu
 • Červená Hora
 • Slatinský most

Boušín
Od Boušína až po Turyň patřily kdysi všechny lesy i vesnice turyňskému rytíři. Byl to velice bohatý člověk, mohl by být šťastný a spokojený, ale bůh mu dal než jedinou dceru Bětušku, která byla němá a hluchá. Byla to milá a spanilá dívenka, ale tichá jako voda v tůni. O co méně rozuměla lidem, o to více zvířatům. Její otec pán Turyňský, ji často brával na nedaleký boušínský dvorec, kde měli stádo ovcí. Bětuška se těšila z pohledu na ovečky a skotačící jehňátka. Jednoho dne si usmyslela, že se z Turyně podívá k boušínskému dvorci, co tam dělají její ovečky. Myslila si, že cestu dobře zná. Šla lesní cestou, a stalo se, že v hustém lese zabloudila. Ustrašená a uplakaná se po strastiplné cestě ocitla u lesní studánky. Klekla si do mechu a plnými doušky pila. Když zahnala žízeň přemýšlela co si počít a tu si vzpomněla na svoji matku. Ta, když má strach či úzkosti, klekne si a modlí se. Pomodlila se Zdrávas Maria a jakoby mávnul čarovným proutkem uslyšela neznámý zvuk, který se k ní blížil. Nevěděla co se to s ní děje, ale v tom už k ní přibíhaly její milované ovečky a cinkaly zvonci. Za nimi šel ovčák se svým psem. Děvčátko vykřiklo: „Bárto! Bárto!“ Jako zázrakem se uzdravilo. Rodiče z vděčnosti vystavěli nad pramenem malý kostelíček, který tam stojí dodnes

Do kempu Camp.cz RekoPlavba Kladské Pomezí  

Copyright © Autocamping Rozkoš