AUTOCAMPING ROZKOŠ
adresa:
telefon:
mail:
Logo

AUTOCAMPING ROZKOŠ- Ubytování Česká Skalice

http://www.atcrozkos.cz/o-autocampingu/cenik-ubytovani/

Provoz motorových lodí a skútrů

Provoz motorových lodí a skútrů

Od 15. dubna 2015 vešla v platnost nová vyhláška č. 46/2015 Ministerstva dopravy, která v návaznosti na loňskou novelu zákona o vnitrozemské plavbě 114/1995 Sb., zásadním způsobem upravuje podmínky pro celkové využívání povrchových vodních ploch.

Plout se spalovacím motorem lze tam, kde to není přímo zakázáno vyhláškou.

Rozkoš:

  • povolen provoz motorových člunů, za podmínek dodržení řádu plavební bezpečnosti
  • při výkonu motoru nad 4kw je nutný průkaz VMP
  • kontrolovat a pokutovat může i policie ČR
  • zrušeny rychlostní limity, tzn. je možná plavba ve skluzu bez omezení rychlosti na vodní hladině
  • plavba je možná do vzdálenosti 25m od břehu pouze ve výtlačném režimu. Doporučená vzdálenost zvláště v oblasti kempu je 100m s ohledem na rybáře.
  • je možná plavba skútrů, stejně jako lodí, ale je zakázáno předvádění akrobatických prvků, otáčení se, skoků apod. na vodní ploše – není vyhrazena plocha pro tyto účely.
  • na severní části Rozkoše je zakázáno přistávat u dělící hráze (ohraničeno žlutými bójemi), plout úpským přivaděčem.

.

podrobněji na stránkách Státní plavební správy

hezky zpracované, včetně mapy, najdete na stránkách Marine.cz

Do kempu Camp.cz RekoPlavba Kladské Pomezí  

Copyright © Autocamping Rozkoš