AUTOCAMPING ROZKOŠ
adresa:
telefon:
mail:
Logo

AUTOCAMPING ROZKOŠ- Ubytování Česká Skalice

http://www.atcrozkos.cz/o-autocampingu/cenik-ubytovani/

Kvalita vody v údolní nádrži Rozkoš

Kvalita vody v údolní nádrži Rozkoš

Sprchy na pláži jsou zdarma pro osprchování po koupání

(pitná voda)

!!! Tabulka kontroly jakosti vody ke stažení !!!

Pravidelné rozbory vody a informace o jakosti, naleznete na stránkách Krajské hygienické stanice, v oddíle „Koupací sezóna 2017„. Zde jsou vyjmenovány všechny lokality na kterých se kvalita vody sleduje a to přímo v místě, kde dochází ke koupání.

Na informačním portálu VODA, který je provozován Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, jsou mimo jiné v části „Jakost vody“ průběžně zobrazovány výsledky monitoringu kvality vody na významných vodních nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe. Zde jsou pravidelně zveřejňovány nejen údaje o hladinové teplotě vody, průhlednosti, koncentraci chlorofylu“a“ (indikátor přítomnosti zelených řas a sinic), ale u většiny nádrží také výsledky monitoringu jakostních parametrů v celém horizontálním i vertikálním profilu.

U koupacích oblastí (další vody, rybníky apod.) kde se kvalita ze zákona nesleduje, záleží jen na provozovateli, zda je ochoten skutečný stav zveřejnit a rozbor vody nechá zpracovat.

zajímavý odkaz:
Kvalita vody ke koupání v ČR

REC_ATC

Do kempu Camp.cz RekoPlavba Kladské Pomezí  

Copyright © Autocamping Rozkoš