AUTOCAMPING ROZKOŠ
adresa:
telefon:
mail:
Logo

AUTOCAMPING ROZKOŠ- Ubytování Česká Skalice

http://www.atcrozkos.cz/o-autocampingu/cenik-ubytovani/

Koupací jezírko – biotop na Rozkoši

Koupací jezírko – biotop na Rozkoši

INFO 18.10.2017
Stavební práce probíhají podle plánu, staré sociální zařízení v místě výstavby a hřiště minigolfu je zbouráno a odvezeno.
Provoz kempu se daří udržet bez omezení. Tak snad počasí bude přát výstavbě i v dalších dnech.

INFO 2.10.2017
2.10.2017 bylo dodavatelské firmě předáno staveniště. Minigolfové hřiště již nenajdete, stejně jako dětský koutek. Oboje bude nahrazeno novými moderními atrakcemi. Vzhledem k tomu, že výstavba probíhá jen v jedné části autokempu, jsme nadále v celoročním provozu. Plánovaný konec výstavby je duben 2018. Snad nám bude přát počasí, zima bude mírná a umožní provádět veškeré stavební aktivity.

INFO 22.6.2017
Byla vypsána veřejná zakázka „Přírodní koupací biotop Rozkoš – Česká Skalice“ s termínem pro podání nabídek do 12.7.2017, 13,oo hod. Stavební firmy či případní zájemci o podání nabídek si zde stáhnou i kompletní zadávací dokumentaci. výzva biotopy 22.6.2017 Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajícího sociálního zařízení (u minigolfu) a vybudování sportovně rekreačního areálu s přírodním koupacím biotopem pro návštěvníky kempu.

V letošním roce tak nabídneme pro malé návštěvníky dětské brouzdaliště a koupání v Rozkoši, kde kvalita vody je monitorována KHS Hradec králové a výsledky jsou uvedeny na jejich stránkách.

INFO 19.06.2017 :
Projektová dokumentace je již prakticky hotová, podrobená důkladné revizi a město Česká Skalice vypíše co nejdříve výběrové zařízení na dodavatele stavby koupacích jezírek. Stavební práce však naše rekreanty neomezí, s jejich zahájením se počítá na podzim roku 2017.

Zároveň Město vypsalo nové výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace stavby sociálního zařízení „Na Kopečku“, které tak nahradí stávající dva objekty. S výjimkou sociálního zařízení „Na Pláži“, které zatím zůstane v původní podobě, tak bude mít areál k dispozici všechny nové nebo rekonstruované sociálky, které potěší zvláště ty rekreanty, kteří využívají stanovou plochu popř. chatky s nižší vybaveností.

INFO 02.04.2017 :
Veškerá stavební dokumentace biotopových koupacích jezírek byla podrobena důkladné revizi, za účasti všech stran, pod dohledem odborníků. Investor Město Česká Skalice tak v dohledné době vypíše nové výběrové řízení na dodavatele kompletní stavby. Realizace se tak dočkáme v roce 2017 a první koupací sezonu zahájíme příští rok. Je potěšitelné, že město Česká Skalice jako jediný vlastník kempu plánuje i další investiční akce, které zpříjemní pobyt našim rekreantům. V rámci výstavby jezírek vzniknou i jedny nové sociální zařízení a v plánu jsou i další na opačné straně areálu, které nahradí stávající zastaralé zařízení. Rovněž tak hřiště minigofu se přesune do prostoru nad recepci, podél části již vybudované cyklostezky. Na jezírka bude navazovat nový dětský koutek pro nejmenší. Karavanisty jistě potěší plánované servisní stání pro obytné automobily, kde budou moci doplnit vodu do nádrží či vypustit odpady přímo do kanalizace. V tomto roce rovněž dojde ke zkvalitnění zpracování odpadu, zřízením nových míst pro separovaný odpad, které budou spadat pod městský systém třídění odpadu a jeho svozový kalendář. Tyto místa budou postupně přibývat, aby se více přiblížily potřebám rekreantů a snížily se docházkové vzdálenosti. Zahájeny byly práce na zkvalitnění wifi sítě, která by nyní měla být přístupná prakticky v celém areálu.

INFO 27.06.2016 :
Vybraný dodavatel stavby koupacích jezírek bohužel nepodepsal smlouvu. V brzké době tak proběhne nové výběrové řízení a podaří se vybrat zodpovědnější firmu. Oblíbené minigolfové hřiště tak zůstane v sezóně v provozu. Dětský koutek už bohužel ne, kovové konstrukce musely být odstraněny kvůli záchrannému archeologickému průzkumu.

INFO 07.06.2016 :
na základě výsledků geofyzikálního měření bylo zjištěno, že prostor je značně kontaminován různými feromagnetickými předměty, což mohou být pozůstatky války 1866 anebo bezcenný materiál z období provozu kempu, ale také dvě výrazné anomálie. Proto byla dnes provedena detektorová prospekce, aby bylo možné zachránit kovové předměty (např. střepiny, kulky, části výstroje aj.) před jejich skrytím společně s ornicí a tudíž by došlo k jejich nenávratné ztrátě.
Upřímně doufáme, že nález nebude nijak zásadní a další archeologický průzkum nezpozdí zahájení výstavby koupacích jezírek. Informaci snad obdržíme v brzké době.

INFO 11.05.2016 :
V návaznosti na výstavbu koupacího jezírka proběhne dne 13.5.2016 záchranný archeologický průzkum v místě výstavby koupacích jezírek. Aby mohlo být provedeno měření musí být odstraněn dětský koutek (prolézačky, kolotoče,..), který je v místě zástavby. Pro sezónu 2016 již nebude obnoven. Minigolfové hřiště bude odstraněno až bezprostředně před zahájením výstavby (nachází v místě čistících jezírek). Nové atrakce pro malé i velké jsou plánovány pro sezónu 2017.

INFO 04.05.2016
Dne 04.05.2016 potvrdila Rada města Česká Skalice ukončení výběrového řízení  na dodavatele stavby koupacích jezírek – biotopů v lokalitě Autocampingu Rozkoš. Veškeré právní záležitosti byly naplněny, dodavatel byl vybrán, financování projektu je zajištěno a tak očekáváme zahájení výstavby v brzké době. Provoz kempu a příprava na sezónu probíhá podle plánu a s výjimkou místa zástavby zůstane vše v provozu. Předpokládáme v návaznosti na termíny výstavby ukončení provozu hřiště minigolfu a dětského koutku s prolézačkami. Další informace budou poskytnuty jakmile je obdržíme.


Vše je na dobré cestě a tak doufáme, že již v roce 2017 Vám budeme moci opět po letech trápení s kvalitou vody v údolní nádrži Rozkoš, nabídnout koupání v unikátním koupacím jezírku tzv. biotopu, které bude vybudováno přímo v areálu Autocampingu Rozkoš.

Nabídneme Vám tak úplně jinou kvalitu vody, než je v běžných koupalištích. Voda je chemicky neupravená, vhodná pro děti i alergiky, čištěná pomocí biofiltrů a kořenových systémů rostlin v oddělených, pro veřejnost nepřístupných, jezírkách.

Ke vzniku koupacích jezírek, při zachování nabídky atraktivit současné přehrady (rybaření, vodní sporty, … lodě apod.) došlo díky pochopení zastupitelů města Česká Skalice (kdy se plán na vybudování jezírek stal součástí „Strategického plánu rozvoje města do roku 2030″) a výrazné podpory Královéhradeckého kraje, který se na vybudování bude podílet 1/3 investičních nákladů. K prosazení projektu jistě přispělo i to, že investiční náklady na vybudování a provoz jsou výrazně nižší, než u klasických koupališť.

Koupání se tak sice nestane nezávislým na počasí, dešti a větru poručit stále neumíme :-) , ale nabídne to co v Rozkoši ovlivnit neumíme – to je kvalitní vodu vhodnou ke koupání.

Z návštěvy hejtmana Královéhradeckého kraje p.Lubomíra France v Autocampingu Rozkoš

zdroj: U nás v kraji – informační zpravodaj královehradeckého kraje

.
.

.

.

.

.

.

.

takhle to bude vypadat

Do kempu Camp.cz RekoPlavba Kladské Pomezí  

Copyright © Autocamping Rozkoš